Regulamin

Pobierz regulamin

Serdecznie zapraszamy do wypoczynku w Kościelisku pod Zakopanem! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Ułatwi to współpracę oraz pozwoli uniknąć nieporozumień. Poniższe zasaday mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa oraz odpowiedniego komfortu wypoczynku. Nieznajomość regulaminu nie zwalania z obowiązku przestrzegania go.

§1 CZAS POBYTU

 • 1. Czas pobytu liczony jest w dobach hotelowych.
 • 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz 11:00 następnego dnia, bez względu na godzinę przyjazdu.
 • 3. Zgodnie z pkt.2, czas pobytu trwa określoną ilość dób hotelowych od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 • 4. Przedłużenie lub zmiana czasu pobytu są możliwe w przypadku, gdy nie ma kolejnych rezerwacji na proponowane zmiany terminu.

§2 REZERWACJA TERMINU POBYTU I ZADATEK

 • 1. Wstępnej rezerwacji terminu pobytu można dokonać telefonicznie, jak również poprzez formularz na stronie internetowej, bądź drogą mailową - domekwatra@wp.pl
 • 2. Rezerwacja terminu pobytu wymaga zapłaty zadatku w wysokości ustalonej z przyjmującym rezerwację.
  • 3. Zadatki należy wpłacić na konto:
 • 96 1050 1474 1000 0091 4605 5224
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Całoroczne Domki Góralskie
 • ul. Karpielówka Boczna 18
 • 34-511 Kościelisko
 • Tytułem: zadatek - pobyt w termienie..., imię i nazwisko osobowy rezerwującej
 • 4. Termin rezerwacji zostaje potwierdzony Wynajmującemu w chwili wpłaty na konto bankowe lub otrzymania dowodu wpłaty na adres mailowy: domekwatra@wp.pl
 • 5. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację regulaminu.
 • 6. Zarezerwowany czas pobytu jest wiążący dla obu stron.
 • 7. W przypadku rezygnacji z pobyt zadatek nie będzie zwracany.

§3 KOSZTY POBYTU

 • 1. Ceny uzależnione są od terminu, długości pobytu oraz ilości osób w domku. Cennik pobytu, dostępny na stronie internetowej: http://domekkoscielisko.pl/cennik.html, zawiera orientacyjne stawiki, które mogą być nieco inne w wysokim sezonie.
 • 2. Koszt pobytu ustalany jest w momencie dokonania wstępnej rezerwacji. Jest ona wiążąca dla obu stron.
 • 3. Rozliczenie pobytu dokonywane jest w dniu przyjazdu w momencie odbioru domku, przekazania kluczy i podpisania karty pobytu.
 • 4. Koszt pobytu w momencie rozliczenia pomniejszany jest o wcześniej wpłacony zadatek.
 • 5. Wynajmujący zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody zainstałe w trakcie pobytu - ewentulane usterki będą rozliczane przy odbiorze domku w dniu wyjazdu.

§4 PRZEKAZYWANIE I ODBIÓR

 • Zgodnie z §1 przekazanie domku lub pokoi do dyspozycji Gosći następuje po godzinie 14:00 w dniu przyjazdu. Odpowiednio odbiór do godizny 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Liczac się z tym, iż Wypoczywajacy przejżdżają z różnych stron Polski, jest możliwe przekazanie domku w godzinach późniejszych w dniu przyjazdu, jak też odbiór w godzinach wcześniejszych w dniu wyjazdu. Prosimy taką informację zgłosić wcześniej.
 • Przekazanie i odbiór domków wypoczynkowych następuje w obecności pracownika Całorocznych Domków Góralskich.
 • Wszystkich formalności związanych z zamedlowanie i rozliczeniem pobytu należy dokonać w dniu przyjazdu.

§5 POBYT

 • 1. Wynajętą powierzchnię oraz sprzęt należy używać zgodnie z przeznaczeniem oraz stosować się do przepisów BHP zamieszczonych na tablicach informacyjnych wewnątrz budynków.
 • 2. Usterki i zaistaniłe szkody prosimy zgłaszać na bieżąco.
 • 3. Ewentulane zniszczenia zainstniałe w czasie pobytu gościu w domku będą szacowane przy zdawaniu domku.
 • 4. Prosimy o zachowanie porządku oraz przekazanie do odbioru w dniu wyjazdów domków w stanie niepogorszonym,tzn. zbliżonym doo stanu używalności oraz porządku pomieszczeń w dniu przyjazdu.
 • 5. Obowiązuje segregacja odpadów - oznaczone kosze znajdują się na zewnątrz budynków.
 • 6. W domku mogą przebywać tylko osoby zamedlowane i zgłoszone właścicielowi.
 • 7. W dniu odbioru podpisywana jest karta pobytu, z kórej wynika odpowiedzialność Gości za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku na czas pobytu.
 • 8. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00 rano.
 • 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w domkach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych.
 • 10. Korzystanie z kominka wymga zachowania szczególnej ostrożności.
  • 10.1 Korzystając z komunika należy przestrzegać następujących zasad:
  • a) nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania się kominka,
  • b) nie pozostawiać ognia w kominku na noc,
  • c) nie pozostawić ognia w kominku w przypadku wyjścia w domu,
  • d) użytkowanie kominka jest gestii wyłącznie osób dorosłych.
   10.2 Uprzejmie prosimy o racjonalne korzystanie z przygotowanego drewna do kominka.
   10.3 Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia związane z kominkiem ponoszą najemcy.
 • 11. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, okna, drzwi zamknięte, kominek wygaszony. Prosimy, by wychodząc z budynku nie zostawić okien nawety uchylonych w specyfikę klimatu górskiego wpisane są nagłe zmiany pogody, jak również silne wiatry.
 • 12. Zdarzają się sytuacje losowe za które właściel nie może wziąść odpowiedzialności. Należą do nich zjawiska atmosferyczne i żywioły (wiatr halny, burze, śnieżyce). Szkody spowodowane sytuacjami i zdarzeniami losowymi właściel zobowiązuje się naprawić niezwłocznie jak to możliwe.
 • 13. Właściciel domku nie bierze odpowiedzialności za wartościowe przedmitoy należące do Gości. Za wszystkie osobiste przedmioty pozostawione w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domki.
 • 14. Dla zabezpieczenia mienia wszystkich wczasowiczów prosimy zamykać na klucz drzwi wejściowe do budynku.

§6 ZWIERZĘTA

 • 1. Istnieje możliwośc przyjechania ze zwierzętami, prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przy rezerwacji terminu.
 • 2. Na terenie domków (wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz) istnieje zakaz pozostawiania zwierzęcia samego bez opieki. Prosimy o jego przestrzeganie.
 • 3. Właścicieli zwierząt prosimy o zachowanie czystości otoczenia, niezakłócanie spokoju oraz zachowanie bezpieczeństwa innych wczasowiczów.

§7 PARKING

 • 1. Miejsca parkingowe na terenie przylegającym do budynków są niestrzeżone i bezpłatne.
 • 2. Prosimy nie pozostawiać aut bezposrednio pod dachem budynku (szczególnie w okresie zimowym).

§8 KONTAKT

 • 1. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 503 034 035, jak również u pracownika przekazującego domek lub pokoje na wynajem.
 • 2. Służymy pomocą również w czasie pobytu. W razie problemów, przeszkód lub potrzeby informacji - prosimy o kontakt.
 • 3. Po pobycie zachęcamy Państwa do wystawienia opinii o wypoczynku w naszych domkach poprzez stronę internetową lub adres e-mail.
 • 4. Wszelkie problem, zażalenia i skargi można składać podczas pobytu drogą telefoniczną, bądź po pobycie drogą mailową.
 • 5. Państwa opinie o pobycie są dla nas niezmiernie ważne, gdyż wskazują, co jeszcze mamy zmienić i nad czym pracować w celu poprawy jakości i podniesienia standardu świadczonych usług.